ÚvodSpravodajstvoLinka detskej istoty oslavuje 27 narodeniny

Linka detskej istoty oslavuje 27 narodeniny

Linka detskej istoty je prvou non-stop, bezplatnou, anonymnou linkou pre deti a mládež v Slovenskej republike. Jej cieľom je zanechať odkaz pre deti a mladých ľudí „Sme tu pre Vás – vždy keď to potrebujete!

Už 27 rokov poskytuje konzultácie Linka pomoci pre deti a mladých ľudí na tel. č. 116111. Na službách sa odvtedy prestriedalo viac ako 800 poradkýň a poradcov z radov pomáhajúcich profesií (psychologičiek a psychológov, sociálnych poradkýň a poradcov, špeciálnych či liečebných pedagogičiek…) Okrem vysokoškolského vzdelania absolvovali aj špeciálny odborný výcvik v dištančnom poradenstve a množstvo nadstavbových vzdelávaní. Na linke sa odslúžilo 9 862 dní a nocí. Nepretržite sa non-stop riešia telefonáty a už 20 rokov sa každý deň četuje a odpovedá na emaily. Každoročne sa poskytuje konzultácie viac ako na 100 000 kontaktov a za 27 rokov je to spolu už viac ako 3 milióny.

Za každým telefonátom (četom, emailom) na Linku je na jednej strane príbeh dieťaťa či mladého človeka – teda 3 milióny osudov, problémov, starostí, obáv, neistoty, trápení, samoty, úzkostí, strachu, ale i otázok, zvedavosti, skúšania či radostí. Na strane druhej toľkokrát poskytnutá pomoc zo strany našich poradkýň a poradcov – prijatie, vypočutie, povzbudenie, psycho-sociálne poradenstvo, emocionálna podpora a komunikácia, informácie, prevencia, či krízová intervencia – podľa potreby s trpezlivosťou, chápajúco, neodsudzujúco, odborne, veku primerane a v najlepšom záujme dieťaťa. Je to pomoc poskytovaná vytrvalo, s pokorou, s neuveriteľným nasadením a nadšením prináležiacim pomáhajúcim profesiám.

Bližšie prácu na linke priblížila programová riaditeľka Táňa Ivanič Rybanská „Na Linke sa pracuje vždy v tandeme supervízor a poradca, niekedy je však na službe súbežne aj viac poradcov – ich počet variuje ideálne podľa dopytu – teda množstva volaní detí a mladých ľudí, často však skôr podľa toho, koľko financií sa nám, ako neziskovej organizácii, podarí na našu prevádzku získať. Žiaľ, stále máme v niektoré dni viac ako 300 zmeškaných hovorov, na ktoré nestihneme odpovedať.“

Linka detskej istoty vznikla v roku 1996 pod krídlami UNICEFu. Svoju činnosť postavila na základoch Dohovoru o právach dieťaťa. Ten dôsledne dodržuje a dbá na jeho uplatňovanie, ako i na presadzovanie práv detí na Slovensku.

Od roku 2008 spustili aj Krízovú linku pre hľadané a nezvestné deti na tel. č. 116000, prevádzkovanie poradne Odpíšeme Ti, kde pomáhajú riešiť situácie obete šikany alebo svedkov šikany. Okrem nich prevádzkujú Poradňu Linka Pomoc a On-line poradňu www.ldi.sk.

Za roky pôsobenia linka zrealizovala viacero úspešných projektov. Medzi ne patrí v spolupráci s partnermi Projekt AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života! s celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem neho je to Projekt Čítajme si, Projekt Participácia detí – Trieda bez šikanovania – príručka pre učiteľov a kniha očami detí: Počúvaj ma; populárny projekt Ovce.sk, ktorý bol preložený do mnohých jazykov; Projekt za bezpečnejší internet www.pomoc.sk; Projekt Kyberšikanovanie a mnohé ďalšie.

Služby však dlhé roky poskytujujú aj dospelým (rodičom, príbuzným, pedagógom, školským psychológom, vychovávateľom a ďalším pracovníkom s deťmi), ktorí sa na Linku detskej istoty obracajú v záujme detí a mládeže. Supervízori im pravidelne poskytujú špecializované poradenstvo prostredníctvom Sociálno-právnej poradne LDI a Psychologickej poradne LDI. A od minulého roku prevádzkujú každý utorok aj Linku dôvery v ukrajinskom jazyku na tel. č. 0800 500 500.

Ak sa potrebujete poradiť či porozprávať, či ste deti, mládež alebo dospelí, ktorí si nevedia rady v rámci svojich detí alebo detí svojich blízkych, či známi, neváhajte sa obrátiť na Linku detskej istoty, ktorá je tu pre Vás. Spravme tak skôr, ako bude neskoro. Niekedy postačí rozhovor a porozumenie a všetko sa môže počas chvíle zmeniť, dokonca aj zachrániť život.

text : TS Táňa Ivanič Rybanská a Lenka Meravá

Foto: www. ldi.sk

Zdieľam

Komentáre 0

Ľutujeme, formulár komentárov je momentálne zatvorený.